เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookiesช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

請使用「NTUST校務資訊系統」帳號登入:v仍然無法登入Moodle數位學習平台?v

老師及職員:(無法登入?)

教職員(含專任、兼任老師):帳號請使用 [身分證字號]/[電子郵件信箱],密碼則以您在教職員工資訊系統的密碼登入。(新進教師登入說明)
專案計畫人員:帳號請使用 [身分證字號]/[電子郵件信箱],密碼則以您在專案計畫人員聘任系統的密碼登入。

學生: 

本校學生:帳號請使用 [學號],密碼則以您在學生資訊系統的密碼登入。(本校學生無法登入?)

校際選課生:帳號請使用您在台科大的學號(原學校簡稱 + 原學校學號),學校簡稱請用英文簡稱,(例:ntnuA103005),密碼則以您在外校選課生系統的密碼登入。(查詢密碼(無法登入?)

(三校聯盟選課生補充說明)

交換生:帳號請使用您在台科大的學號(原學校簡稱 + 原學校學號),學校簡稱請用英文簡稱,(例:ntnuA103005),密碼則以您在交換生系統的密碼登入。(查詢密碼)

外校旁聽生:請先 [申請外校旁聽生帳號],一個工作天核准後,請老師將您加入課程的旁聽生。

(碩士學分班」及「隨班附讀」學員 說明)

為維護自身權益,請勿將帳號與密碼告訴他人,亦請勿冒用他人的帳號 。

閱讀 [修改密碼] 及 [查詢密碼] 詳細說明