Moodle數位學習平台暫停服務通知

 
Hình của Moodle小幫手 家珍@
Moodle數位學習平台暫停服務通知
Bởi Moodle小幫手 家珍@ - Thứ hai, 26 Tháng sáu 2017, 1:37 PM
 
  1. 原因:系統升級
  2. 暫停服務時間:2017.6.29 (四) AM 9:00–12:00
  3. 若提早完成,將提前恢復服務。